Onderhoud abonnementsvormen

Selecteer een tijdschrift om de abonnementsvormen te tonen of:

Voeg een looptijd-abonnement toe
Gebruik het looptijdabonnement voor abonnementsvormen met een specifiek tijdspad, bijvoorbeeld een jaar- of een kwartaalabonnement.

Voeg een Exemplaren-abonnement toe
Gebruik een exemplarenabonnement voor abonenmentsvormen waarin de abonnee een aantal exemplaren krijgt ongeacht de looptijd. Bijvoorbeeld 3 exemplaren op proef.